https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb


Číslo jednací: 837947/20/2002-00540-111122
Místo: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena
Datum a čas: 26.3.2020 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: 26. 03. 2020 od 9:30 hod. do zahájení dražby
Dražební jistota: 100 000,00 Kč
Nejnižší podání: 330 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předmětem ocenění jsou dvě zděné stavby č.p. 9 a č.p. 183 spolu sousedící, se společnou vnitřní podélnou zdí. Jedná se prakticky o jeden společný nepodsklepený zděný objekt, přízemní pod pultovou střechou, rozdělený podélnou zdí. Objekt č.p. 9 je postaven na pozemku parc. č. 632/4. Objekt č.p. 183 je postaven na pozemku parc. č. 623/7. Pozemky pod stavbami nejsou součástí této dražby. V současnosti je východní polovina objektu – stavba č.p. 183, užívaná jako sklad s několika prostory, přístupných dvěma dveřmi a 1x vraty z pozemku parc. č. 623/6 oploceného areálu. V západní části objektu – stavba č.p. 9, jsou umístěny garáže se samostatnými vstupy plechovými vraty. Poslední garáž v jižní části je propojena (společná) se sousedním objektem (č.p. 183). V severní části je místnost samostatně přístupná kovovými dvěřmi. Nemovité věci se nachází v zastavěném území obce Bohumín, v městské části Vrbice, při ulici Ostravská, prakticky na hranici města Bohumín a Ostrava. Sousedství je tvořeno volnou nezastavěnou krajinou, z jihu se nachází skládka komunálního odpadu OZO Ostrava s.r.o. a komerční areál (bývalý důl Vrbice). Vzdušnou čarou ve vzdálenosti 250m vede dálnice D1 se sjezdem na silnici spojující Ostravu a Bohumín a dále do Polska. Vzdálenost správního centra města Bohumín je cca 6km, do centra Ostravy 6km. Dostupnost automobilovou dopravou je dobrá, zastávka autobusu je ve vzdálenosti 350m. Objekt je přístupný ze zpevněné komunikace na pozemku parc č. 621 v majetku Asantal Land s.r.o. Vzhledem k tomu, že se jedná o potřebnou komunikaci také sousedního komerčního areálu, jedná se z největší pravděpodobnosti o účelovou a veřejně přístupnou komunikaci.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
2 514 000 Kč
Termín konání: 27.2.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 2
104 000 Kč
Termín konání: 3.3.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 2
29 674 Kč
Termín konání: 12.3.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 2
144 554 Kč
Termín konání: 19.3.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 2


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz