https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Ústí nad Labem oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 13228/20/2501-00540-507530
Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Labem, 1. patro, zasedací místnost
Datum a čas: 13.2.2020 od 11:00 hodin
Zápis dražitelů: 13. února 2020 od 10:30 hodin v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územního pracoviště v Ústí nad Labem, 1. patro
Dražební jistota: 470 000,00 Kč
Nejnižší podání: 1 871 787,00 Kč
Dražební vyhláška:
Zemědělské pozemky p.č. 288/2, p.č. 288/3, a p.č. 315, vedené jako trvalé travní porosty a pozemek p.č. 321/5 orná půda, vše v katastrálním území Luční Chvojno, obec Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
68 000 Kč
Termín konání: 6.2.2020 od 11:00 hodin

FÚ pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Ústí nad Labem
40 984 Kč
Termín konání: 13.2.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Ústí nad Labem


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz