https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Bruntále oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 3995442/19/3205-00540-803614
Místo: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Bruntále, Ruská 1870/3, 792 01 Bruntál, zasedací místnost, II. patro
Datum a čas: 16.1.2020 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:30 hod. do zahájení dražby
Dražební jistota: 10 000,00 Kč
Nejnižší podání: 30 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
pozemek parcela č. 1438/20 o výměře 600 m2 – trvalý travní porost - vše zapsáno na LV č. 553 pro katastrální území Holčovice, obec Holčovice, okres Bruntál

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz