https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Klatovech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 1748674/19/2308-00540-401484
Místo: Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Klatovech, Machníkova 129, 339 01 Klatovy, dražební místnost, číslo dveří 230, 2. patro
Datum a čas: 5.11.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Registrace dražitelů proběhne dne 5.11.2019 od 09:30 hodin do zahájení dražby v dražební místnosti Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Klatovech, číslo dveří 230, 2. patro.
Dražební jistota: 70 000,00 Kč
Nejnižší podání: 155 333,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí, který se skládá z ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 pozemků st. p. č. 700 se stavbou rodinného domu č.p. 108/III a p. č. 1909/4 a p. č. 2023 se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsané v katastrálním území 665797 Klatovy, na listu vlastnictví 1506.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz