Územní pracoviště ve Znojmě oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1730724/19/3020-00540-702155
Místo: exekuční sklad Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, nám. Svobody č. 8, Znojmo
Datum a čas: 12.6.2019 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby od 08:30 hod. do zahájení dražby.
Nejnižší podání: 1 250,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražba nemovitých věcí - trvalý travní porost, lesní pozemek ve spoluvlastnickém podílu 1/112

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
1 000 000 Kč
Termín konání: 30.4.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště ve Znojmě
80 000 Kč
Termín konání: 29.5.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště ve Znojmě
9 980 Kč
Termín konání: 12.6.2019 od 10:30 hodin

FÚ pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště ve Znojmě


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz