Územní pracoviště v Pardubicích oznamuje konání veřejné dražby bytů


Číslo jednací: 657211/19/2801-80541-605252
Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice, Dražební místnost č. 203, 2. NP
Datum a čas: 22.5.2019 od 11:00 hodin
Zápis dražitelů: V den konání dražby, v době od 10:00 hodin do zahájení dražby, v dražební místnosti č. dveří 203.
Dražební jistota: 100 000,00 Kč
Nejnižší podání: 966 667,00 Kč
Dražební vyhláška:
Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
100 000 Kč
Termín konání: 29.4.2019 od 11:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Pardubicích


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz