Územní pracoviště v Litoměřicích oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 483627/19/2507-80541-506671
Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj Územní pracoviště v Litoměřicích Masarykova 2000, 412 01 Litoměřice, dražební místnost
Datum a čas: 15.5.2019 od 13:30 hodin
Zápis dražitelů:
Dražební jistota: 5 000,00 Kč
Nejnižší podání: 60 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Nemovité věci v okrese Litoměřice, obci Štětí, katastrálním území Počeplice, zapsané na listu vlastnictví č. 1385. NEMOVITOSTI: Parcele KN st. 109, 32 m2, zastavěná plocha a nádvoří Na pozemku stojí stavba: Počeplice, č.e. 18, rod.rekr, LV 1386 Parcela KN 780/8, 368 m2, trvalý travní porost Duplicitní zápis vlastnictví. Jedná se o pozemky nacházející se v chatové oblasti u Počeplic. Pozemky jsou zastavěné stavbou jiného vlastníka, a to č.e. 18 sloužící jako rekreační objekt. Pozemky tvoří funkční celek. Přístup po nezpevněné komunikaci.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
45 000 Kč
Termín konání: 15.5.2019 od 9:00 hodin

FÚ pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Litoměřicích
15 000 Kč
Termín konání: 15.5.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Litoměřicích
56 700 Kč
Termín konání: 15.5.2019 od 12:30 hodin

FÚ pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Litoměřicích

 
Anketa

Třídíte doma odpad?

ano, ale jen plast nebo papír  143
ano, třídím všechen odpad  303
ne, odpad netřídím  50

Hlasovalo 496 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz