Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 159259/19/3101-80541-800629
Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy
Datum a čas: 4.4.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9.30 hod. do zahájení dražby.
Dražební jistota: 80 000,00 Kč
Nejnižší podání: 293 333,00 Kč
Dražební vyhláška:
Nemovité věci jsou přístupné ze zpevněné komunikace a jsou napojeny na hlavní řady inženýrských sítí přípojkou vody z veřejného řadu a přípojkou elektro. Odkanalizování je provedeno do jímky. Rodinný dům č.p. 105 o jednom nadzemním podlaží je dobře dostupný, parkování je možné na vlastních pozemcích. Nachází se v něm jedna bytová jednotka bez funkčního příslušenství. Je z malé části podsklepený, základy jsou bez funkčních izolací, svislé nosné konstrukce zděné ze smíšeného zdiva (vepřovice a cihly) o tloušťce nad 45 cm, stropy s rovným podhledem, střecha sklonitá, střešní krytina z pálených tašek, klempířské konstrukce a vnější úpravy chybí. Vnější a vnitřní obklady nejsou, schody nejsou, dveře dřevěné náplňové, okna dřevěná dvojitá, podlahy obytných místností betonové, kryté koberci, podlahy ostatních místností z keramické dlažby. Vytápění není, elektroinstalace světelná na pojistky, rozvod vody pouze provizorní, zdroj teplé vody a instalace plynu chybí, vnitřní kanalizace částečná (příprava rozvodu u WC), stáří objektu cca 100 let, celkový stav podprůměrný vlivem nedostatečné údržby a dlouhodobějšího nevyužívání. Na dům navazují dvě vedlejší stavby, hospodářské objekty, bývalé chlévy (zastavěná plocha 89,55 m2, jedno nadzemní podlaží, nepodsklepené) a stodola (zastavěná plocha 164,96 m2, jedno nadzemní podlaží, nepodsklepená). Pozemek p.č. 2299 se nachází v blízkosti domu č.p. 105, vlevo od místní komunikace směrem do centra obce, a slouží jako trvalý travní porost.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
21 387 Kč
Termín konání: 28.2.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Olomouci
64 700 Kč
Termín konání: 12.3.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Olomouci
24 000 Kč
Termín konání: 12.3.2019 od 13:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Olomouci
2 160 051 Kč
Termín konání: 14.3.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Olomouci
20 000 Kč
Termín konání: 14.3.2019 od 13:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Olomouci
810 000 Kč
Termín konání: 19.3.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Olomouci
180 000 Kč
Termín konání: 19.3.2019 od 13:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Olomouci
960 000 Kč
Termín konání: 21.3.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Olomouci
784 735 Kč
Termín konání: 21.3.2019 od 13:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Olomouci
212 340 Kč
Termín konání: 28.3.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Olomouci
133 333 Kč
Termín konání: 4.4.2019 od 13:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Olomouci

 
Anketa

Dostal(a) jste v roce 2018 body za spáchání přestupku?

ano  12
ne  61

Hlasovalo 73 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz