https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Náchodě oznamuje konání veřejné dražby Pozemek s trvalým travním porostem v k.ú. Otovice u Broumova


Číslo jednací: 293426/18/2709-00540-609121
Místo:
Datum a čas: 16.3.2020 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů:
Nejnižší podání: 83 347,00 Kč
Dražební vyhláška:
Pozemek s trvalým travním porostem v k.ú. Otovice u Broumova,

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
233 334 Kč
Termín konání: 9.3.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro Královéhradecký kraj - Územní pracoviště v Náchodě


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz