Školení GDPR

General Data Protection Regulation

Školení GDPRGDPR se týká se všech, kteří nakládají s osobními údaji

Pro implementaci nařízení GDPR je důležitá orientace managementu v problematice dopadů GDPR na celou organizaci.

Management je odpovědný za soulad přijaté metodiky s nařízením GDPR 2016/679. V případě řady organizací vzniká vedle povinnosti implementovat GDPR nařízení také povinnost jmenovat do 25. května 2018 DPO managera. Management organizací s DPO managerem bude v případě incidentů komunikovat s orgánem dohledu právě prostřednictvím DPO managera.

Nařízení zpřísňuje pravidla ochrany osobních údajů a zavádí řadu nových povinností, pojmů a zejména sankcí, které začínají platit právě od 25. května 2018. Do tohoto data musí organizace zajistit soulad zpracování osobních dat s tímto nařízením - musí se připravit.

Jak se na GDPR připravit?
Pomůžeme Vám s implementací GDPR na míru Vaší organizace. Připravili jsme pro Vás komplexní služby implementace GDPR.

Naše školení Vás seznámí s problematikou nařízení GDPR a jeho dopady na Vaši organizaci. V rámci školení od nás obdržíte jak školící materiály, tak i přehlednou mapu implementace GDPR s praktickou ukázkou analýzy rizik a identifikací dílčích procesů a rozhodnutí, která Vás čekají.

Pomůžeme Vám identifikovat kritická místa zavádění GDPR a klíčové oblasti, na které byste se měli ve své organizaci zaměřit.

Obsah školení:
  • školící materiály
  • mapa implementace GDPR s praktickou ukázkou analýzy rizik
  • školení ve Vaší kanceláři kdekoli v ČR

(školitel: certifikovaný DPO manager, minimální počet účastníků: 3 osoby, rozsah školení: 3 hod)

Cena: 5.000,- Kč bez DPH / účastníka

European Business Enterprise, a.s.
  • Adresa: Masarykovo nám. 14, 251 01 Říčany
  • Email: gdpr@ebe.cz
  • Telefon: +420 323 601 531
  • GSM: +420 739 012 615
Připravíme VásKontaktujte nás, pomůžeme Vám

Naše produktyNapsali o GDPR

Naši klienti