Jak se na GDPR připravit?

General Data Protection Regulation

GDPR přináší řadu nových požadavkůTýká se všech, kteří nakládají s osobními údaji

Nařízení GDPR je komplexní závaznou normou, která je nadřazena legislativě ČR. Dotýká se všech způsobů nakládání, zpracování a přenosu osobních údajů a od 25. května 2018 bude orgánem dohledu - Úřadem pro ochranu osobních údajů zahájen dohled nad jejím dodržováním.

Nařízení nově vytváří pro vybrané organizace povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů - DPO (Data Protection Officer). Některé organizace si vystačí s externím DPO, ale větší organizace musí vytvořit nové pracovní pozice pro DPO a jeho tým.

Nařízení zpřísňuje pravidla ochrany osobních údajů a zavádí řadu nových povinností, pojmů a zejména sankcí, které začínají platit právě od 25. května 2018. Do tohoto data musí organizace zajistit soulad zpracování osobních dat s tímto nařízením - musí se připravit.

Co je GDPR?Školení GDPR
Jak se na GDPR připravit?Ce je vlastně nutné udělat?

 • Zjistěte, co podle GDPR musíte - viz nařízení EP 2016/679
 • Udělejte inventuru všech osobních údajů (aktiv), které zpracováváte
 • Analyzujte rizika
 • Analyzujte dopady GDPR na Vaši organizaci
 • Naplánujte implementaci GDPR

 

Naše školení Vás seznámí s problematikou nařízení GDPR a jeho dopady na Vaši organizaci. V rámci školení od nás obdržíte jak školící materiály, tak i přehlednou mapu implementace GDPR s praktickou ukázkou analýzy rizik a identifikací dílčích procesů a rozhodnutí, která Vás čekají.

Objasníme Vám kritická místa zavádění GDPR a klíčové oblasti, na které byste se měli ve své organizaci zaměřit.

Pomůžeme Vám s implementací GDPR na míru Vaší organizace. Připravili jsme pro Vás komplexní služby implementace GDPR.

Naše služby GDPR:
 • Seznámíme Vás s dopady GDPR na Vaši organizaci - viz Školení GDPR
 • Vypracujeme úvodní analýzu implementace GDPR
 • Zajistíme řízení projektu implementace GDPR:
 • projektové řízení dle metodiky Prince2®
 • interní metodiku GDPR
 •      - analýzu rizik
 •      - systém hodnocení rizik
 •      - změny procesů ochrany osobních údajů
 • specifikaci opatření
 • změny smluvních ujednání
 • Poskytneme certifikovaného DPO managera
 • Vypracujeme analýzu ICT opatření
 • Zajistíme penetrační testy ICT infrastruktury

Školení GDPR

European Business Enterprise, a.s.
 • Adresa: Masarykovo nám. 14, 251 01 Říčany
 • Email: gdpr@ebe.cz
 • Telefon: +420 323 601 531
 • GSM: +420 739 012 615
Připravíme VásKontaktujte nás, pomůžeme Vám

Naše produktyNapsali o GDPR

Naši klienti