+420 323 601 531 | +420 739 012 615 | info@ebe.cz

IT produkty

Nechte data pracovat

Vývoji a provozu informačních systémů se věnujeme již více než 20 let. Pro naše zákazníky jsme realizovali řadu rozsáhlých SW řešení zaměřených zejména na portálová řešení, statistické a vizuální výstupy (grafy), oběh dokumentů v organizaci a podporu pro projektové řízení a bezpečnost IT.
Firemní informační systém

FIS je aplikační řešení na platformě IBM Notes/Domino. Spojuje klíčové požadavky na CRM, DMS, Collaboration a Workflow. FIS je modulární řešení, které nad strukturou Vaší organizace vytvoří nástroje pro řízení procesů, schvalování a oběh dokumentů. FIS Vám umožní jednoduchou správu dokumentů a zajistí soulad se systémem managementu kvality.


Webový portál

Webový portál je aplikační řešení využívající robustního web rozhraní IBM Notes/Domino serveru. Prostředí technologií IBM umožňuje efektivně integrovat webový portál s technologiemi ostatních platforem. Webový portál zajistí bezpečný přístup k aplikacím jak Vašim zákazníkům, tak i zaměstnancům.


Project Management System

Pro účely projektového řízení a dohledu nad realizací projektů poskytujeme on-line aplikaci, která umožňuje plánování záznamů (otevřené body, úkoly, analýzy, harmonogramy apod.), jejich evidenci a sdílenou komunikaci. V aplikaci jsou administrátorem nastaveny druhy záznamů (dokumentů), členové projektového týmu, definice možností delegování otevřených záznamů dle přidělených přístupových práv.


Risk Analysis Manager

Nástroj pro správu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) a rizik (IRMS). S jeho pomocí si vytvoříte platformu pro Váš bezpečnostní tým, která Vám umožní jednoduchou správu a řízení aktiv, rizik a související bezpečnostní dokumentace. Pomocí systému RAM můžete efektivně analyzovat zranitelnosti, rizika, plánovat opatření a vyhodnocovat jak jejich účinnost, tak i stav celého systému řízení bezpečnosti jako celku.


Vizualizace dat

Umíme Vaše data převést do grafické podoby a udělat je dynamickými. Široký výběr grafů/kartogramů, jejich vzájemné propojování, animace, úplná kontrola estetického ztvárnění, možnost exportu do různých formátů (*.jpg, *.png,*.pdf, *.svg). Data jsou prezentována na míru podle Vašich potřeb, tak aby byla pro uživatele srozumitelná a zajímavá.


IT produkty poskytujeme koncovým zákazníkům následujícími způsoby:

  • on-premise - instalace v prostředí vlastní infrastruktury klienta
  • SaaS - software as a service - poskytnutí SW nástrojů formou služby
  • on demand - poskytujeme naše SW řešení i pro ad-hoc požadavky našich zákazníků

Naše produkty

Naši klienti